Høring - Investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring rapporten fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper.

Departementet mottok rapporten fra ekspertutvalget 3. desember.

Anbefalingene i rapporten og innspillene fra høringen vil inngå som en del av grunnlaget for stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond våren 2015.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 6. februar 2015. Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Les høringen