Høring - utlikning av Finanstilsynets utgifter til tilsyn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring til berørte bransjeorganisasjoner utkast til enkelte endringer i forskriften om utlikning av Finanstilsynets utgifter til tilsyn.

Utkastet til endringer gjelder beregning og fordeling av tilsynsavgift for forvaltere av alternative investeringsfond (AIF) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Høringsfristen er 1. september.

Høringsbrev og høringsnotat med mer er tilgjengelig på siden for høringen.