Høring – endring av FAT-forskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet sender på høring av forslag til endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Endringen innebærer at det gis en ny hjemmel i FAT § 16 til å innvilge tollnedsettelse ved import av befruktede egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Etter forslaget skal bestemmelsen kun gjelde i en treårsperiode. Dette vil gi næringen det nødvendige tidsrom til å etablere en nasjonal oppformering av saktevoksende raser.