Høring – endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse.

Det foreslås endringer i reglene om rettsvern for sentralbankens panterett eller annen sikkerhetsrett i bankers utlånsportefølje, og det foreslås at også sikkerhet i underliggende panterett skal være omfattet av rettsvernet.

Høringsfristen er 24. februar 2016.

Les høringen her

Til toppen