Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av forsikringer

Finansdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven på høring. Forslaget vil øke flytteverdien av kollektive livsforsikringsavtaler.

I høringsnotatet foreslås det å oppheve den adgangen pensjonsleverandørene i dag har til å holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Forsikringstakere (arbeidsgivere) som flytter kollektive livsforsikringsavtaler fra én pensjonsleverandør til en annen, skal etter forslaget få med seg kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet uavkortet som del av flytteverdien.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 1. oktober 2019.

Les høringsbrevet og høringsnotatet

Til toppen