Høring – forordning om langsiktige investeringsfond

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til gjennomføring av framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2015/760 om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen) i norsk rett på høring.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 25. juli 2016.

Les høringen her