Høring – forslag til diverse endringer i verdipapirfondlovgivningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til enkelte endringer i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og tilhørende forskrifter.

I høringsnotatet foreslås det blant annet unntak fra reglene om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer der fondet bare markedsføres til styremedlemmer og ansatte hos forvalteren. Videre foreslås det at styremedlemmer og daglig leder hos forvaltere av alternative investeringsfond skal fremlegge ordinær politiattest som dokumentasjon for at lovens krav om hederlig vandel er oppfylt. Det foreslås dessuten en endring i verdipapirfondlovens regler om fond i ett fond.

Høringsfristen er 21. mars 2016.

Les høringen her