Høring – NOU 2015:12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet sender med dette på høring første delutredning fra Hvitvaskingslovutvalget.

Les høringen her