Høring – NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv., på høring.

I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget en rekke temaer som ikke ble behandlet i utvalgets delutredning 1, slik som krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, avvikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m.

Høringsfristen er 17. november 2016.

Les høringen her