Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen.

Høringsfrist: 23. mars 2017.

Les høringen her

Til toppen