Høring – overgangsregler til finansforetaksloven

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til overgangsregler til finansforetaksloven på høring.

I tillegg til overgangsregler inneholder høringsnotatet også utkast til en forskrift om godkjenning av vedtektsendringer. Høringsutkastet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 1. oktober 2015.

Les høringen her

Til toppen