Høring – øvre grense for reguleringsfond i tjenestepensjonsordninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler om adgang til å sette en øvre grense for størrelsen på reguleringsfondet i tjenestepensjonsordninger (hybridpensjon).

Høringsnotat og forskriftsutkast er utarbeidet av Finanstilsynet. Pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven kombinerer elementer fra innskuddspensjon og foretakspensjon (ytelsesordninger).

Høringsfristen er 17. februar 2016.

Les høringen her