Høring- Saksbehandlingsfrist for eierkontrollsaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har sendt høring forslag om saksbehandlingsfrist for søknader om erverv av betydelige eierandeler i børser og verdipapirregistre.

Høringsfrist: 17. februar 2016

Les høringen her