Høring- Saksbehandlingsfrist for eierkontrollsaker

Finansdepartementet har sendt høring forslag om saksbehandlingsfrist for søknader om erverv av betydelige eierandeler i børser og verdipapirregistre.

Høringsfrist: 17. februar 2016

Les høringen her

Til toppen