Høring – Statistikklovutvalgets rapport

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Statistikklovutvalgets rapport NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag, samt hvordan forslagene er foreslått nedfelt i lov.

Høringen er åpen, og organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres til å komme med høringsinnspill. Vi ber høringsinstansene bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse.

Høringsfristen er 30. juni 2018.

Les mer i høringsbrevet

____________

Nyttige lenker:

Nett-tv Statistikklovutvalget overleverer rapport

Se sendingen her

Se sendingen her