Høring av utkast til forskrift om innhenting av politiattest mv. ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank.

Høringsfristen er 30. september 2021.

Se høringssaken