Høring - endring av skattereglene for boligselskap (leie til eie)

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endring i skatteloven, som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i boligselskap og borettslag.

Dagens skatteregler for boligselskaper begrenser hvor stor andel av selskapets boliger som kan leies ut gjennom leie til eie-ordninger. Regjeringen foreslår nå en oppmyking av reglene, slik at inntil 30 prosent av boligene i borettslaget kan leies ut i en leie til eie-ordning uten at det vil få negative skattekonsekvenser for andelseierne.

­­– Det er et viktig mål for regjeringen at flest mulig skal eie sin egen bolig. En endring av skattereglene kan bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet gjennom leie-til-eie-modellen. Forslaget bygger opp under det norske selveierdemokratiet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Leie til ­­eie er en vanlig betegnelse på en ordning med en tidsbegrenset leiekontrakt som gir leietaker mulighet til å kjøpe leiligheten på et senere tidspunkt. For førstegangskjøpere kan leie til eie-modellen være en enklere vei inn i boligmarkedet.

Regjeringen tar sikte på å fremme forslaget i statsbudsjettet for 2022.

Les høringsbrevet og høringsnotatet.