Høring - forskrifter til verdipapirsentralloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til forskrifter til verdipapirsentralloven. Høringsfristen er 7. september 2021.

Ny verdipapirsentrallov trådte i kraft 1. januar 2020. Verdipapirsentralloven gjennomfører verdipapirsentralforordningen (Central Securities Depository Regulation, CSDR) i norsk rett og inneholder i tillegg nasjonale krav som supplerer reglene i CSDR. Verdipapirsentralloven erstattet verdipapirregisterloven av 2002.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet kommet med forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirsentralloven. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat å samle de forskjellige forskriftsbestemmelsene i én forskrift med kortnavnet verdipapirsentralforskriften. I tillegg foreslås å endre virkeområdet til IKT-forskriften og risikostyringsforskriften, slik at verdipapirsentraler ikke lenger skal være omfattet av disse forskriftene.

Høringsfristen er 7. september 2021.

Les høringsnotatet.