EU-høring: Adgang til det internasjonale markedet for persontransport med turvogn og buss - forordning nr. 1073/2009

Høringen gir interesserte i transportbransjen og andre aktører anledning til å gi uttrykk for synspunkter om hvordan markedet for passasjertransport fungerer i dag, samt mulighet til å fremme posisjoner om ønskede endringer av regelverket.

Konsultasjonsperiode frem til 15. mars 2017.

Høringen: https://ec.europa.eu/transport/node/4841

Til toppen