Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring markedsbalansering: Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. på høring.

I etterkant av Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon, ba Landbruks- og matdepartementet i september 2017 Omsetningsrådet om å gjennomgå sitt regelverk for markedsbalansering. Omsetnings­rådet har siden oktober 2017 jobbet med denne gjennomgangen. 

Noen av temaene Omsetningsrådet har arbeidet med er LMD sitt ansvar gjennom rammeforskriften om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer. Det er disse spørsmålene som nå tas opp i LMDs høring. Omsetningsrådet vil i tillegg sende på høring forslag til endringer i sitt eget regelverk i nærmeste framtid.

Til toppen