Høring – Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”. Utredningen er avgitt til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget ble ledet av fylkesmann Anne Karin Hamre.”

Høringsfristen er 27. april 2015. 

Til toppen