Høring om adgang for Lånekassen til å hente inn opplysninger

Departementet sender på høring forslag om endringer i forskrift om Lånekassens adgang til å hente inn opplysninger.

Det foreslås en utvidelse av Lånekassens hjemmel for å hente inn opplysninger fra Skatteetaten.

Bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt vesentlige endringer i vilkårene for behovsprøving av stipend til søkere som har rett til videregående opplæring. En av endringene som foreslås er at stipend skal behovsprøves mot et annet inntektsgrunnlag enn i dag, noe som krever en mindre utvidelse av forskriftsbestemmelsen om hvilke opplysninger som kan hentes inn fra Skatteetaten. 

Høring om endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Til toppen