Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i leksehjelpsordningen og å lovfeste rett til opplæring for ungdom over opplæringspliktg alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. I tillegg foreslår departmentet å oppheve plikten til å tilby elevene frukt og grønt.

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i leksehjelpsordningen og å lovfeste rett til opplæring for ungdom over opplæringspliktg alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. I tillegg foreslår departmentet å oppheve plikten til å tilby elevene frukt og grønt.

 

 

Leksehjelp

Departementet foreslår å endre leksehjelpen slik at ordningen skal gjelde hele grunnskolen, ikke bare 1. til 4. årtstrinn som i dag. Leksehjelpen skal fortsatt ha et samlet omfang på åtte uketimer, men kommunene og de private skolene står fritt til å fordele disse timene på de ulike årstrinnene. 

 

Opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse

Departementet foreslår at det innføres rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som oppholder seg i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse.Disse ungdommene har i dag ikke rett til opplæring etter opplæringsloven. Departementet mener at det er viktig at denne gruppen ungdom ikke går ledige og at det kan iverksettes tiltak som beskjeftiger ungdommene på en positiv måte 

 

Frukt og grønnsaker i skolen

Departementet foreslår å oppheve plikten kommuner og private skoler med rett til statstilskudd i dag har til å gi elevene ved ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker. Skolene gis dermed frihet til å avgjøre om de vil ha en skolefruktordning og hvordan en slik ordning eventuelt skal innrettes. 

Til toppen