Høring om forskrifter om lenke til finansportalen

Finansdepartementet foreslår å pålegge verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipaprifond å lenke til Finansportalen.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til forskrifter som pålegger henholdsvis verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond å lenke til Finansportalen på sine hjemmesider. Finansforetak (bl.a. banker og forsikringsforetak) har allerede plikt til å lenke til Finansportalen.

Høringsfristen er 15. august 2017.

Les mer i høringsbrevet

Til toppen