Høring om gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338 om endringer i MiFID II mv. for å bidra til gjenoppretting etter covid-19-krisen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338. Høringsfristen er 1. oktober 2021.

Direktiv (EU) 2021/338 ble vedtatt i EU 16. februar 2021. Direktivet er en del av en pakke av tiltak kalt Capital Markets Recovery Package som er vedtatt i EU på bakgrunn av covid-19-pandemien. Direktivet antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan direktivet kan gjennomføres i norsk rett.

Høringsfristen er 1. oktober 2021.

Les høringsnotatet