Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om informasjon fra folkeregisteret til utlendingsmyndighetene

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om nye forskriftsbestemmelser om utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret til utlendingsmyndighetene.

Hovedsakelig innebærer departementets forslag at dagens regelverk videreføres. Det foreslås imidlertid mer detaljerte regler om utleveringen, herunder nærmere regler om hvilke organer som kan anmode om opplysninger fra folkeregisteret.

Forslaget inneholder også regler om i hvilke sakstyper utlendingsmyndighetene kan innhente opplysninger fra folkeregisteret, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.

Bakgrunnen for forslaget er at en ny lov om folkeregistrering ble vedtatt i 2016. Samtidig ble utlendingsloven og statsborgerloven endret. Lovendringene gjør det nødvendig med nærmere regler i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften om utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret.

Høringsfristen er satt til 28. april 2017.

Til toppen