Høring om midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å gjøre unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente til kunder som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV.

Finans Norge har i brev til Finansdepartementet foreslått at små, kortsiktige lån, med lav rente til kunder som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV, på nærmere angitte vilkår unntas fra kravene i forbrukslånsforskriften.

Selv om NAV har adgang til å forskuttere utbetaling av dagpenger, kan det likevel være enkeltpersoner som vil ha nytte av slike lån som kortsiktig hjelp i en krevende situasjon. Departementet foreslår derfor at det på nærmere angitte vilkår gis midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente frem til 30. juni.

Høringsfristen er torsdag 30. april kl. 12.