Høring om midlertidige forskrifter i forbindelse med koronasituasjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet sender utkast til midlertidige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19 på en kort høring. Fristen for å gi innspill er satt til torsdag 26. mars klokken 14.30. Forskriftene skal etter planen fremmes for behandling i Kongen i Statsråd førstkommende fredag.

Når barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner er stengt, vil det ikke være mulig å oppfylle alle reglene på Kunnskapsdepartementets område fullt ut. For å sikre at barn, unge og voksne i så stor grad som mulig får ivaretatt rettigheter på utdannings- og integreringsområdet mens utbruddet av Covid-19 pågår, er det behov for å klargjøre hvilke regler som gjelder.

I stengningsvedtaket etter smittevernloven er det lagt opp til at enkelte barn og unge likevel skal ha et tilbud om plass i barnehager og skoler. Dette gjelder nå utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er behov for regler om hvordan unntaket skal praktiseres for å ivareta formålet med unntaket, rettssikkerheten til barn og samtidig ta hensyn til ressurssituasjonen til kommuner, skoler og barnehager.

På Kunnskapsdepartementets områder er det også behov for å fravike enkelte av de ordinære reglene for å forhindre negative økonomiske konsekvenser av Covid-19-utbruddet for privatpersoner og for å hindre permitteringer i skole- og barnehagesektoren.