Høring om nærmere regler for beregning av kapitalbufferkrav i finansinstitusjoner

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskrift om kapitalbufferkrav. Høringsnotatet og utkast til regler er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 10. februar 2014.

Les departementets høringsbrev og Finanstilsynets høringsnotat her.