Høring om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Banklovkommisjonens utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Høringsfristen er 6. mars 2014.

Les mer i høringsbrevet og NOU 2013: 12.