Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak. Forslaget innebærer en regulering av UDIs omsorgsansvar og av det omsorgstilbudet som skal gis denne gruppen.

Forslaget innebærer en regulering av omsorgstilbudet i tråd med dagens tilbud i mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Det gis i dag et forsvarlig tilbud til denne gruppen, hvor mottaket blant annet skal sikre at de enslige mindreårige får nødvendig oppfølging og gis et godt omsorgstilbud og oppvekstmiljø. Det foreslås også regulering av krav til mottakene når det gjelder blant annet fysisk utforming, bemanning, kartlegging, individuell oppfølging, beboermedvirkning og aktivisering.

Forslaget følger opp anmodningsvedtak nr. 938 av 14. juni 2017 fra Stortinget. Enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år får i dag tilbud om innkvartering i egne omsorgssentre som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for. Dette tilbudet er særskilt regulert i lov om barneverntjenester.

Fristen for å sende inn høringssvar er 6. mars 2020.

Høring: Forslag til endringer i utlendingsloven og - forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Til toppen