Høring om redusert alkoholavgift for små bryggerier

I dag sendes forslag om redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier på høring.

I høringen foreslås det at øl med alkoholinnhold mellom 3,7 og 4,7 volumprosent gis:

  • 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50 000 literne
  • 15 prosent rabatt for volum mellom 50 000 og 100 000 liter
  • 10 prosent rabatt for volum mellom 100 000 til 150 000 liter
  • 5 prosent rabatt for volum mellom 150 000 til 200 000 liter

Reduksjonen skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier. Som små ølprodusenter anses etter forslaget bryggerier med produksjonsvolum under 500 000 liter.

Bakgrunnen for høringen er et forslag fra Byggeri- og drikkevareforeningen (BROD). Begrunnelsen for forslaget er å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, stimulere til nyetablering og lokal småskalaproduksjon av øl.

Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere etter høringen.

Les høringsforslaget hos Skattedirektoratet

Til toppen