Høring om register for utestengte studenter

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å opprette et register for utestengte studenter - RUST.

Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, får slike rettigheter ved en annen institusjon. 

Kandidatene kan ha mistet rettigheter som følge av

  • vedtak fattet av universiteter og høyskoler om opptakskarantene
  • utestenging på bakgrunn av grovt forstyrrende eller klanderverdig opptreden eller fusk
  • utestenging med grunnlag i skikkethetsvurdering 

Informasjonen i registeret skal gjøres tilgjengelig for universiteter, høyskoler, SO og NOKUT når informasjonen er nødvendig for deres virksomhet. 

Forslaget inneholder nærmere bestemmelser om registeret, om hvilke opplysninger som skal registreres og regler om behandlingen av opplysningene. Høringsfristen er 11. juni 2015

Høring - forskrift om register for utestengte studenter RUST

 

Til toppen