Høring om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag er det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter for å svare på komitéens spørsmål.

Også tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen, administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen og tidligere administrerende direktør Nicolai H. Løvenskiold i Anthon B. Nilsen Utdanning er invitert til høringen. Det er satt av én dag til den åpne høringen.

Dagens Næringsliv skrev i høst og vinter flere artikler om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Opplysninger i artiklene tydet på at den tidligere skolen Westerdals School of Communication (Westerdals), hadde mottatt statsstøtte for studietilbud den ikke hadde godkjenning for og at elever hadde mottatt utdanningsstøtte som de ikke hadde rett til.

Kunnskapsdepartementet har gjort grundige undersøkelser i saken, og har kommet frem til at skolen i perioden mellom 2002 og 2012 fikk statstilskudd for elever ved tre ulike linjer som skolen ikke hadde godkjenning for. Det dreier seg om i overkant av 300 elever på studietilbudene Film og TV, Scenografi og event og Studio 3D (tredje året på eksponeringsdesign).

Skolen har også gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at elever i samme periode har fått utdanningsstøtte de ikke hadde rett til.

Til sammen har Kunnskapsdepartementet varslet Westerdals om krav om tilbakebetaling av statstilskudd på 35 millioner kroner og fremmet krav om erstatning på 21 millioner kroner for utdanningsstøtte som elevene ikke hadde rett til. Kunnskapsdepartementet har også anmeldt en rekke forhold til Økokrim.

Saken handler også om fusjonen som førte til at Westerdals høyskole, NISS høyskole og Norges informasjonsteknologiske høyskole ble til Westerdals Oslo ACT. Kunnskapsdepartementet har kommet til at måten transaksjonene og fusjonen ble gjennomført på, er i strid med lovens krav om at pengene skal komme studentene til gode og forbudet om å overføre midler til eier eller nærstående. Anthon B. Nilsen har senere tilbakeført pengene.

Saker om Westerdals på regjeringen.no:

Før jul stilte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité flere spørsmål til Kunnskapsdepartementet. Her får du oversikten over svarene som ble sendt før jul.

Følg høringen på Stortinget

Fakta om Westerdals-saken

  • Westerdals opprettet studier i Film og TV, Scenografi og event og Studio 3D uten godkjenning fra staten.
  • Feilutbetalingene skjedde i perioden mellom 2002 og 2012.
  • I mars anmeldte Kunnskapsdepartementet flere forhold til Økokrim.
  • Kunnskapsdepartementet har varslet krav om tilbakebetaling og erstatning på til sammen 56 millioner kroner.
  • Kunnskapsdepartementet mener fusjonen som opprettet Westerdals Oslo ACT medførte at 105 mill. kroner ble ført ut av høyskolene i strid med universitets- og høyskoleloven. De økonomiske konsekvensene av transaksjonene er reversert.