Høring om videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften i tredje kvartal.

Finansdepartementet besluttet 23. mars å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal 2020. Den økte fleksibiliteten styrker bankenes mulighet til å hjelpe sine boliglånskunder gjennom en krevende periode.

Departementet ba i brev 24. april Finanstilsynet om å gi en vurdering av behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter, og om det bør gjøres andre midlertidige endringer i boliglånsforskriften i lys av virusutbruddet. Tilsynet ble bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Finanstilsynet foreslår i brev til Finansdepartementet 29. mai å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i tredje kvartal. I brev 7. mai til Finanstilsynet skriver Norges Bank at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene bør forlenges, foreløpig ut tredje kvartal.

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Departementet har bedt om høringsinstansenes vurderinger av behovet for å videreføre det midlertidige unntaket etter 30. juni.

Høringsfristen er 5. juni.

Les høringsnotatet