Høring – revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler gjaldt for perioden 2016–2020. Revidert handlingsplan skal gjelde for en ny periode på fem år.

Mattilsynet hører nå utkast til revidert handlingsplan på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Høringsfristen er 14. juni 2021.

Handlingsplanen vil fastsette mål og tiltak for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler. I tillegg vil den redusere risikoen for negative effekter ved bruken av plantevernmidler på helse og miljø. 

Revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler vil bli fastsatt av Landbruks- og matdepartementet etter høringen.