Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring: Vil gjeninnføre gaveforsterkningsordningen

Kunnskapsdepartementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Gaveforsterkningsordningen skal stimulere til at flere private gir gaver til grunnforskning.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Gaveforsterkningsordningen skal stimulere til at flere private gir gaver til grunnforskning. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

 

Gjeninnføringen av gaveforsterkningsordningen innebærer ingen lovendring, men at regelverket rundt ordningen nå skal fastsettes i forskrifts form, tidligere var det retningslinjer.

I Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer. Kunnskap gir muligheter, ble det foreslått at gaveforsterkningen ikke trenger å være knyttet til gaven, men må brukes til vitenskapelig utstyr, infrastruktur eller stipendiatstillinger. Behovet for utstyr varierer mellom ulike fagområder, det samme gjør behovet for stipendiatstillinger. Departementet finner det lite hensiktsmessig å pålegge institusjonene å anskaffe utstyr eller ansette en stipendiat de ikke har behov for. Departementet foreslår derfor at gaven kan dekke alle typer utgifter som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål. Dette gir institusjonene som mottar gaven et større strategisk handlingsrom. 

Til toppen