Høringsforslag om sammenslåing av tingretter

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut på høring forslag om å slå sammen følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): • Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien) • Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes) • Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim) • Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes på hhv. Kongsberg og Hokksund) • Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen)

– Norske domstoler holder høy kvalitet og nyter stor tillit i befolkningen. For å møte de krav og faglige utfordringer samfunnet vil stille i fremtiden, trenger vi imidlertid større tingretter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utviklingen viser at sakene har blitt mer komplekse og tidkrevende. Dette stiller igjen høyere krav til domstolen og den enkelte dommer. For den enkelte dommer kan det være utfordrende å ha omfattende kompetanse på alle rettsområder.  Et større kollegium i domstolen vil derfor kunne gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse. Et større arbeidsmiljø muliggjør også planmessig kompetanseutvikling for dommere og saksbehandlere ved domstolen samt muligheten for moderat spesialisering.

– Større domstoler vil også lette avviklingen av ressurskrevende saker og rettssaker med flere dommere, sier Anundsen.

Høringsfristen er satt til 5. september 2015.

Til toppen