Høringsfristen til høring om domstolstruktur utsettes med én måned

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Departementet har besluttet å utsette høringsfristen i høringen om Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur og et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag fra 2. mai til 2. juni.

Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven