Vis hele kalenderen

26.04.2017

 • Høringskonferanse om generell del av rammeplanen

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Adresse: Arbeidersamfunnets Plass 1

  Sted: Samfunnssalen

  Kunnskapsdepartementet arrangerer flere høringskonferanser om ny generell del av lærerplanen. Onsdag denne uken er turen kommet til Oslo.

   

  Tema

  Foredragsholdere

  09:30

  Registrering

   

  10:00

  Hvorfor fornye generell del?

  Gjennomgang av sentrale deler i forslaget

  Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister

   

  Bjørn Gjefsen, Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

  11:15

  Gruppesamtaler med problemstillinger

  Ledes av Kunnskapsdepartementet

  12:00

  Lunsj

   

  13:00

  2 kommentarer på 10 min. til forslagene i dokumentet

  Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

  Steffen Handal, leder av Utdanningfsforbundet

  13:30

  Paneldebatt med problemstillinger. Innspill fra salen

  Panelleder:
  John Arve Eide, fylkesdirektør for vgo i Akershus fylkeskommune

   

  Paneldeltakere:
  Erling Barlindhaug
  , avdelingsdirektør for utdanning, KS

  Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis, UiO

  Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder, Skolelederforbundet

  Rita Helgesen, leder, Norsk Lektorlag

  Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

  Terje Moen, 1. nestleder, Skolenes Landsforbund

  14:45

  Avslutning og orientering om videre prosess

  Kunnskapsdepartementet

Til toppen