Høringsmøte 9. mai: Bruk av mobile vakter i sykkelritt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for sykkelritt i Norge. Derfor inviterer vi nå til høring for å klargjøre regelverket, slik at sykkelritt skal kunne arrangeres på en mer effektiv og trafikksikker måte. Blant annet foreslår vi at det skal bli enklere å benytte sivile vakter på motorsykkel under sykkelrittene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet holder, på vegne av Samferdselsdepartementet, et høringsmøte 9. mai om forslag til nye lovbestemmelser om sykkelritt i Vegtrafikkloven.

Høringsmøte vil finne sted i Vegdirektoratets lokaler i Brynsengfaret 6b kl. 10 – 12.

Mer informasjon om høringsmøtet finner du på Vegdirektoratets nettsider.