Høringssvar fra de nordiske landene til EU-kommisjonen om kapasitetsmekanismer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag har landene i det nordiske kraftmarkedet, Danmark, Finland, Norge og Sverige, sendt inn et felles høringssvar til EU-Kommisjonen om kapasitetsmekanismer.

Dette er hovedpunktene i høringssvaret.

  • Målet for det indre europeiske elektrisitetsmarkedet må være å fjerne behovet for kapasitetsmekanismer gjennom et velfungerende elektrisitetsmarked som gir effektive lang- og kortsiktige prissignaler. Eventuelle kapasitetsproblemer kan i mange tilfeller håndteres ved å forbedre det eksisterende markedsdesignet.
  • Utvikling av harmoniserte retningslinjer for å utføre transparente og regionale kapasitetsvurderinger bør prioriteres, og disse burde være utgangspunktet for beslutningen om hvorvidt man skal gripe inn i elektrisitetsmarkedet og innføre kapasitetsmekanismer.
  • Kapasitetsmekanismer bør være en siste utvei. Dersom en mekanisme blir innført så må den være proporsjonal med problemet som foreligger og koordineres på regionalt nivå.
  • Ved innføring av en kapasitetsmekanisme bør det samtidig legges frem en plan for hvordan problemene i det eksisterende elektrisitetsmarkedet kan håndteres, herunder en frist for når kapasitetsmekanismen kan fases ut igjen.  
  • Harmoniserte retningslinjer for kapasitetsmekanismer er ønskelig. Mekanismene bør være tidsbegrensede, teknologinøytrale, tillate deltakelse på tvers av landegrenser og etterspørselsfleksibilitet, samt minimere de samlede negative effektene på markedet både innad og på tvers av landegrenser.

Les høringssvaret her.