Historisk arkiv

Hovedanlegg for motorsport til Rudskogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har valgt Rudskogen motorsportsenter til hovedanlegg for motorsport. - Vi har lagt vekt på idrettens egen anbefaling og hensynet til god driftsøkonomi i de motorsportanleggene vi har, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Pressemelding

Nr.: 13/2006
Dato: 07.06.2006
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf 91 34 65 57

Hovedanlegg for motorsport til Rudskogen

Regjeringen har valgt Rudskogen motorsportsenter til hovedanlegg for motorsport. - Vi har lagt vekt på idrettens egen anbefaling og hensynet til god driftsøkonomi i de motorsportanleggene vi har, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. I planene ligger også bruk av anlegget for barn og unge.

- Vi mener at Rudskogen er det beste alternativet for motorsporten, både når det gjelder breddeaktivitet og å få et anlegg i internasjonal toppklasse. Vedtaket er fattet etter en svært grundig gjennomgang av saken. Vi har besøkt alle stedene som har søkt og hatt samtaler med alle involverte aktører, sier statsråd Giske.

Norges Idrettsforbund anbefalte Rudskogen motorsportsenter som hovedanlegg for motorsport. Det samme gjorde Bilsportforbundet. Som hovedanlegg for motorsport kan det søkes om inntil 20 millioner kroner fra staten.


Tre store motorsportprosjekter har vært til vurdering under Kultur- og kirkedepartementets anleggspolitiske program. De aktuelle lokaliseringene har vært Eggemoen i Ringerike kommune, Haslemoen i Våler kommune og Rudskogen i Rakkestad kommune.

Beregninger fra Metrologisk institutt viser at banen på Rudskogen kan brukes ca 8 uker mer i året enn de andre stedene, fordi klimaet er bedre. En av verdens beste arkitekter innen feltet, Herman Tilke, har tegnet det nye baneanlegget på Rudskogen. Dette kan gi internasjonal anerkjennelse av anlegget og heve statusen for motorsport.

Til toppen