Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hovedavtalen i staten er videreført til 31. desember 2020

Kommunal- og moderniseringsministeren reagerer på at det ikke ble reelle forhandlinger om revisjon av og forbedringer i Hovedavtalen i staten i år. Hovedavtalen forlenges til 31. desember 2020.

– Jeg er skuffet over at flere hovedsammenslutninger allerede ved åpningen av forhandlingene tydeliggjorde at de ikke ønsket å diskutere noen form for endringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det viste seg allerede under åpningsmøte at det ikke var grunnlag for å gå videre i forhandlingene. Staten gikk inn i forhandlingene med ambisjoner om å få til endringer slik at hovedavtalen kunne bli bedre tilpasset dagens arbeidsliv og de utfordringene virksomhetene møter fremover.

– Vi hadde ambisjon om å komme frem til en avtale som kunne bidra til å styrke samarbeidet lokalt. Virksomhetene er ulike. Hovedavtalen bør derfor legge enda bedre til rette for at arbeidsgiverne og de tillitsvalgte kan bli enige om hvordan samarbeidet skal være i virksomheten og hvilke medbestemmelsesformer de mener vil fungere best hos seg, sier Mæland. Hun mener dette er en viktig forutsetning for at partssamarbeidet skal fungere godt i den enkelte virksomhet.

– For staten var det også ønskelig å synliggjøre at partene i fellesskap skal bidra til at virksomhetene kan løse sine samfunnsoppdrag, men samtidig tydeliggjøre at arbeidsgiver og tillitsvalgte spiller ulike roller og har ulikt ansvar i virksomheten, sier Mæland.

– Jeg forutsetter nå at partene bruker det neste året godt. Partene må raskt legge en plan for det videre arbeidet slik at vi i neste gang kan gjennomføre reelle forhandlinger og oppnå viktige justeringer i avtalen. Det vil gavne samarbeidet og medbestemmelsen i virksomhetene og bidra til at viktige samfunnsoppgaver blir effektivt og godt løst, sier Mæland.

Hovedavtalen i staten

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen