Høy forskningsaktivitet på bioøkonomi

Tre store forskningsprosjekter i Bionær-programmet arrangerer en felles konferanse med tema innovasjon i den sirkulære bioøkonomien.

Forskningsprosjektene CYCLE, SusValueWaste og BioSmart arrangerer NoRest-konferansen i København 25-26. oktober. Konferansen tar for seg sirkulær tankegang og hva som ligger av muligheter og utfordringer i fremtidens bioøkonomi. Hensikten med konferansen er blant annet å bidra til at det etableres tverrfaglige forsknings- og industrinettverk knyttet til bioøkonomien. 

Forskningsprosjektene som arrangerer konferansen har fokus på bioøkonomi og bærekraftig utnyttelse. Prosjektene består av forsknings- og industripartnere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

Til toppen