Høyblokka kan tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift

Høyblokka kan tilfredsstille kravene til konstruksjonssikkerhet i byggteknisk forskrift med relativt enkle forsterkninger. Dette går frem av en rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok i dag.

- Jeg er glad vi har avklart at konstruksjonen kan tilfredsstille dagens krav til konstruksjonssikkerhet, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I oversendelsesbrevet fra Statsbygg går det frem at Høyblokka er en robust konstruksjon. Etasjeskillene i Høyblokka er dimensjonert for større vekt enn det forskriften krever.

Bæresystemet som søyler og dekke er solid, mens bjelker må forsterkes for å tilfredsstille forskriftens krav. Vurderingen tar høyde for fasadesikringstiltak som vil gjøre bygget betydelig tyngre.

Sanner er opptatt av å treffe nødvendige beslutninger for å sikre god fremdrift. Regjeringen tar sikte på å velge konsept for regjeringskvartalet før sommeren. Kommunal- og moderniseringsministeren har tidligere varslet at spørsmålet om bevaring eller riving blir en del av denne beslutningen ennå ikke er avklart. Konseptvalgsutredningen, kvalitetssikringsrapporten, Riksantikvarens rapport om verneverdier og rapporten om konstruksjonssikkerhet inngår i beslutningsgrunnlaget til regjeringen.

Departementet ga 20. januar i år Statsbygg i oppdrag å vurdere Høyblokkas konstruksjonssikkerhet opp mot kravene i byggteknisk forskrift. Rambøll har gjennomført analysen. Departementet vil nå gjennomgå og vurdere rapporten. Selve rapporten er gradert etter sikkerhetsloven.

Oversendelsesbrev fra Statsbygg (pdf)

Til toppen