Høye kongekrabbekvoter for 2017

- Kongekrabben gir grunnlag for viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Kvoten for 2017 gir grunnlag for høy aktivitet og lønnsomhet, statssekretær Ronny Berg.

Totalkvoten for hannkrabber videreføres på 2000 tonn, mens kvoten for hunnkrabber økes fra 50 til 150 tonn i 2017. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

- Det har vært relativ stabil rekruttering til bestanden i det kvoteregulerte området over flere år, og vi velger å videreføre et høyt beskatningstrykk. Det er et mål å holde bestandsstørrelsen på et nivå som ikke medfører for stor spredning av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, sier Berg.

Minstemålet for hunnkrabber reduseres til 120 mm skjoldlengde i 2017. Hensikten er å få i land hunnkrabber og utvikle markeder for disse. For hannkrabber videreføres minstemålet på 130 mm.  Av kvoten på hannkrabber blir 200 tonn satt av til ”skadde” krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnyttet kommersielt.

Reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2017 har Fiskeridirektoratet nettopp hatt på høring, og forskrift for dette fiskeriet vil bli fastsatt før årsskiftet.

Til toppen