Høye smittetall og vaksinering

I dag våknet vi til nyheten om rekordhøyt smittetall det siste døgnet. Det var denne utviklingen vi var bekymret for da vi strammet inn tiltakene på søndag.

Nå er det veldig viktig at alle med symptomer tester seg, og at alle følger råd og regler.

Målet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Statsministeren har bedt om å få redegjøre for Stortinget om situasjonen og tiltakene 18. januar, og det er derfor naturlig at Stortinget orienteres først om veien videre. Derfor forlenges de nåværende tiltakene til ut 19. januar.

Vaksinen gjør at vi ser lys i enden av tunellen, men vi må få ned smitten for at vinteren og våren skal bli lettere.

Jeg forstår veldig godt at mange er utålmodige og vil har fortgang i vaksineringen.

Men vi er i gang. Og det har skjedd raskere enn vi hadde turt å håpe på. Vi har startet på den lange veien tilbake til den naturlige hverdagen vi lengter etter. Men denne veien er ikke rett og ikke uten hindringer.

Denne uken går vaksiner ut i hele landet, og til kommuner som er klare til å vaksinere innbyggerne. Kommunene har gjort en kjempejobb med å planlegge gjennomføringen, og nå er de i gang.

Den første leveransen på om lag 10.000 vaksiner kom til landet andre juledag. Dagen etter fikk Svein Andersen den første vaksinen på Ellingsrudhjemmet i Oslo. En nasjonal begivenhet – begynnelsen på slutten.

Tre dager senere fikk vi 35.000 doser til. Denne uken kom det ytterligere 45.000 doser.

Det ligger an til at Moderna-vaksinen blir godkjent i dag, som den andre godkjente vaksinen i Norge, etter at EMA har godkjent anbefaling nå i ettermiddag. Det er jeg veldig glad for.

Det betyr at vi kan tilby enda flere nordmenn vaksine de neste ukene.

EU har inngått avtale om totalt 160 millioner doser fra Moderna i løpet av 2021. Norges andel av dette utgjør nær 1,9 millioner doser. Vi vil motta 67 000 doser av denne vaksinen i løpet av januar og februar, og større leveranser i månedene etter.

Gjennom EUs vaksinesamarbeid får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger via sju forskjellige avtaler hvis alle disse blir godkjent.

 

Det gir trygghet.

Gitt vaksinene blir godkjent og det ikke blir problemer med produksjon og distribusjon, vil vi ha nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle de voksne innbyggere som ønsker det til sommeren.

Noen synes det går for sakte og viser til at andre land har vaksinert mange flere enn oss.

For Norge og EU har det vært viktig at de europeiske legemiddelmyndighetene har gjort gode vurderinger av effekt, sikkerhet og kvalitet før vaksineringen startet.

Vi ønsket gode data fra studiene på bordet før beslutningen om godkjenning blir tatt. Det er en trygghet og viktig for oppslutningen om vaksine.

De landene som var aller først ute med vaksinering, har enten benyttet en nødprosedyre, eller har andre regler for godkjenning enn Norge og EU.

Noen lurer også på hvorfor ikke et rikt land som Norge kunne kjøpt vaksiner direkte fra produsent.

Det ville vært veldig krevende for Norge å forhandle avtaler med minst sju forskjellige legemiddelfirmaer med et lite marked i ryggen. Vi sjekket dette ut i en tidlig fase, men flere aktører rådet oss til å inngå samarbeid andre.

Det kan hende Norge alene kunne fått avtale med et par firmaer i sommer og at ett av dem hadde lykkes med å få godkjenning tidlig, men det ville vært å basere seg på ren flaks. Før koronapandemien har det vært regnet med at kun om lag 20 prosent av alle vaksiner under utvikling ender opp med å bli godkjent. Norge ville i så fall måtte ha inngått minst fem avtaler for å være relativt trygge på å få en godkjent vaksine.

Derfor prioriterte vi gjennom EU-samarbeidet å investere i en bred portefølje av ulike typer vaksinekandidater, med ulike egenskaper, for å ha en rimelig sikkerhet for at minst én av vaksinekandidatene ville lykkes - og lykkes raskt.

EØS-avtalen har under hele pandemien vært en livline for Norge og vår evne til å håndtere pandemien. I tillegg til vaksinen handler det om tilgang til både smittevernutstyr og legemidler. Det har vært en stor fordel at vi er en del av det europeiske fellesskapet på disse kritiske områdene.

I Norge har vi et robust system for vaksinering som kommunene står for. De har utarbeidet gode lokale planer for gjennomføring av koronavaksinasjonen.

Og de er altså i gang tidligere enn vi hadde våget å håpe på for bare kort tid siden.

Og mens vi venter på at risikogruppene og prioritert helsepersonell får vaksine nå i første omgang, er det viktig at vi andre bidrar til å slå ned smittespredningen. Da slipper kommunene å håndtere store utbrudd samtidig som de skal gjøre den store jobben med å vaksinere.

Vi vet hva som gjelder: Holde avstand, holde oss hjemme hvis vi er syke, holde hendene rene og holde nede antall personer vi møter.

I tillegg vil jeg oppfordre alle over 16 år til å laste ned den nye Smittestopp-appen.

Jo flere som tar appen i bruk, jo flere smittekjeder kan vi bryte slik at spredningen ikke fortsetter. Etter at min gode kollega Kjell Ingolf oppfordret til dette på søndag, lastet 100 000 flere ned appen. Jeg håper at mange vil gjøre det samme i dag.

Så langt har 292 personer meldt om smitte gjennom Smittestopp, og den er lastet ned 375 000 ganger.

Vi vet ikke hvor mange som har fått melding om smitte, men vi kan foreløpig anta at Smittestopp har bidratt til å få folk til å teste seg og unngått å smitte andre.

Det er frivillig å laste den ned, men jo flere som bruker den, jo bedre.