Historisk arkiv

Høyest FoU-vekst i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivet brukte 17,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2007. Dette var en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med 2006. Målt i faste priser er det en økning på 11 prosent. Oppgangen var klart høyere enn i EU og de andre nordiske landene.

Næringslivet brukte 17,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2007. Dette var en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med 2006. Målt i faste priser er det en økning på 11 prosent. Oppgangen var klart høyere enn i EU og de andre nordiske landene.

Utførte FoU-årsverk økte med 6 prosent, fra 14 395 årsverk i 2006 til 15 262 årsverk i 2007.

Les mer på SSBs hjemmesider.