Høyre vil alltid stå for ansvarlig oljepengebruk

Siden 2013 har Solberg-regjeringen fulgt handlingsregelen hvert eneste år. Som finansminister er jeg den første til å påpeke at det er viktig å holde igjen på oljepengebruken, men handlingsregelen åpner for at vi bør bruke mer i dårlige tider.

I BT 7. desember skriver Hans K. Mjelva at Høyre gir blaffen i å holde igjen pengebruken. Det er naturligvis helt feil. Vi har brukt mindre i gode år som 2018 og 2019, men bruker samtidig mer i kriseår som 2020 og 2021.

For å sikre forsvarlig forvaltning av oljeformuen strammet vi også inn handlingsregelen i 2017 ved å justerte ned den forventede avkastningen på fondet fra 4 til 3 prosent. Før korona-krisen lå vi an til å bruke 2,6 prosent av fondets forventede avkastning i 2020. Med andre ord la vi opp til å bruke mindre i gode tider.

Men 2020 ble ikke et godt år for norsk økonomi. Krisen norsk økonomi nå står i, er den tyngste vi har opplevd i etterkrigstiden. På det meste var hver syvende arbeidstaker permittert eller arbeidsledig. Derfor var det også nødvendig å innføre omfattende økonomiske tiltak. Vi ligger nå på et uttak av fondet på 4,4 prosent for 2020.

Oljepengebruken i 2020 er høy, men den ekstraordinære finanspolitiske innsatsen er på nivå med det som gjøres i andre land og helt på gjennomsnittet i OECD-landene. Mjelva kan neppe ha fått med seg at OECD så sent som 1. desember mente at den norske oljepengebruken i 2020 var på et passe nivå og ga støtte til regjeringens strategi for 2021.

Det stemmer at vi bruker mye oljepenger i 2020 og 2021, men alternativet ville vært en dypere og mer langvarig krise med flere konkurser og arbeidsledige. Det ville hverken tjent dagens eller fremtidens generasjoner. I krisetider som ellers vil Høyre alltid stå for en ansvarlig oljepengebruk. Det kan Mjelva være trygg på.