Høyring - utkast til endringar i årsrekneskapsforskrifta for verdipapirføretak

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til endringar i årsrekneskapsforskrifta for verdipapirføretak til høyring.

Høyringsnotatet og utkastet til endringar er laga av Finanstilsynet.

Høyringsfristen er 1. juni 2016.

Les høyringa her